Категория ‘Браузъри’

Safari 4 е най-модерният браузър

SafariТози път малко встрани от областта на SEO бих желал да засегна темата за браузърите и какви екстри предлагат техните най-нови версии. С помощта на сайта findmebyip.com, вие можете да видите какво поддържа браузърът, който използвате в момента. Използвайки джаваскрипт-библиотеката Modernizr, страницата засича поддръжката от браузъра ви на последните новости от страна на CSS и HTML5, като реално ви показва колко модерен е вашият браузър.

Modernizr засича поддръжката на: @font-face, Canvas, Canvas Text, HTML5 Audio, HTML5 Video, rgba(), hsla(), border-image, border-radius, box-shadow, Multiple backgrounds, opacity, CSS Animations, CSS Columns, CSS Gradients, CSS Reflections, CSS 2D Transforms, CSS 3D Transforms, CSS Transitions, Geolocation API.

Тестът който проведох беше с четирите най-популярни и използвани браузъри в момента. Ето и резултатите от него вземайки предвид изброените по-горе характеристики:

браузър-тест (още…)

Продължи...