Етикет ‘канали’

Google страници в YouTube

Google притежава не само внушителен брой акаунти в Twitter, които в най-скоро време ще публикуваме в специална статия, но и доста YouTube канали на най-различни теми. Тъй като понякога е трудно да запомним и следим всички тези канали, в този пост предлагам 30 Google страници в YouTube, които лесно може да проследите.

Google Channel

Google Business

Google Analytics

Google Tech Talks

Google Toolbar Help

Picasa Video Help

Android Developers

Google Developer Day

Google Website Optimizer

Inside AdSense

Google Privacy

Google.org Channel

Google Docs Community

Google TV Ads

Google Maps Help

Google Earth Video Help

Google Developers

Google Mobile Help

Google Talks

Google Mobile Blog

Google AdWords Help

Google Apps

Google Webmaster Central

Google Grants

Google Ad Manager

Google Reader Help

Google Chrome

Google SketchUp Video Tutorials

Продължи...