Етикет ‘репутация’

Релевантност на Twitter съобщенията според Google

Twitter в GoogleВ сайта „Technology Review“ бе изяснен част от „PageRank-принципа“ за подреждане на Twitter съобщенията, които все по-често се появяват като част от резултатите при търсене. Amit Singhal от Google обяснява, че релевантността на дадено Twitter съобщение до голяма степен зависи от репутацията на профила, който го е постнал:

The key is to identify “reputed followers,” says Amit Singhal, a Google Fellow, who led development of real-time search. […] “You earn reputation, and then you give reputation. If lots of people follow you, and then you follow someone–then even though this [new person] does not have lots of followers”. (още…)

Продължи...